Prototips


Les solucions construïdes evidencien el potencial de millora funcional, espacial, tècnic i sociocomunitari, mitjançant actuacions de rehabilitació que impliquin processos de participació i autoconstrucció assistida. Són intervencions de baix cost i construcció ràpida, estandarditzada i senzilla, aplicables i adaptables a diversos edificis i comunitats segons les seves necessitats, prioritats i aspiracions, reproduïbles en molts edificis del Raval i altres àmbits vulnerables.

     

Les problemàtiques exposades a les cinc finques seleccionades queden resoltes, o millorades, a partir de la implantació del que anomenem prototips. Aquests elements entesos gairebé com a objectes, s’adhereixen a les finques sense modificar la seva lògica constructiva.

Això permet que es puguin desmuntar quan sigui necessari, ja sigui pel manteniment de l’espai, o bé perquè la seva funció ha arribat a un final. És habitual que les finques d’aquest caràcter tinguin elements patrimonials a protegir, i la instal·lació d’aquests prototips respecta el patrimoni arquitectònic existent.


Impacte ambiental i
sobre la salut pública


Els prototips responen a la resolució de problemes d’insalubritat dels edificis antics, com ara la falta de renovació de l’aire interior, les males olors o la humitat excessiva. Les solucions persegueixen els criteris de sostenibilitat aprofitant i generant noves ventilacions naturals, sempre mitjançant sistemes passius i de molt baix cost.

 

 

Impacte Social


La convivència i la possibilitat de compartir espais per a la trobada, les cures i la consciència col·lectiva són eines imprescindibles per a la millora de la qualitat de vida, especialment en les comunitats plurifamiliars de barris desafavorits. Espais comuns com les cobertes brinden l’oportunitat de generar un punt de trobada i fomenten la creació de vincles personals entre les persones que integren la comunitat residencial.


Impacte econòmic


Els prototips fomenten l’economia circular i de proximitat. Tots els prototips s’han realitzat mitjançant industrials i empreses del barri, fet que fa possible la reproducció dels prototips al mateix barri i que fomenta la creació de xarxes de coneixença i col·laboració entre el veïnat, les entitats del teixit associatiu local, l’administració pública local i els professionals del barri.

En total s’han implementat múltiples intervencions repartides en 5 finques seleccionades, i que si s’agrupen per objectius, han materialitzat les següents estratègies:
︎ Pèrgoles en coberta i retirada d’antenes i cablejat (seguretat, vegetació, espai de trobada, seguretat a l’ús, emmagatzematge...)

︎ Reparació de graonat d’escala, les baranes, i col·locació de bancs en replans (seguretat a l’ús i accessibilitat a l’escala)  

︎ Millores en la il·luminació artificial i la senyalètica en vestíbuls i escales (seguretat a l’ús, accessibilitat)

︎ Obertura de targeters, substitució de portes opaques o no ventilades, trasdossat ventilat de murs de vestíbul i substitució de la cobertura d’un pati de llums (ventilació i il·luminació)︎Carretes, 1

           08001, El Raval, Barcelona


Per a descarregar el PDF de l’executiu fer click ︎ aquí !
︎Peu de la creu, 32

           08001, El Raval, Barcelona


Per a descarregar el PDF de l’executiu fer click ︎ aquí!
︎ Sant Ramon, 2

          08001, El Raval, BarcelonaPer a descarregar el PDF de l’executiu fer click ︎ aquí!︎ Sant Pacià, 21 

            08001, El Raval, BarcelonaPer a descarregar el PDF de l’executiu fer click ︎ aquí!︎ Rambla del Raval, 11

          08001, El Raval, BarcelonaPer a descarregar el PDF de l’executiu fer click ︎ aquí! 


Amb el suport de / Con el apoyo de / With the support of