Procés ParticipatiuLa participació de veïns i veïnes, professionals locals i entitats, forma part integral de totes les fases. La fase de codisseny d’un primer catàleg de micro-projectes i, seguida del disseny dels prototips a executar en cinc comunitats pilot, van basar-se en diversos processos participatius. Veïns i veïnes van participar del codisseny inicial, consensuant les propostes prioritàries i finalment, triant diverses maneres de materialitzar-les, juntament a diversos professionals locals (execució, acabats, materials, etc.)Tant propietaris/ies com inquilins/ines de les finques preseleccionades formen part de les reunions, on a partir de pluja d’idees + debat, s’extreuen les primeres conclusions, sobre espais prioritaris, accions necessàries, tipus d’intervencions preferibles, etc. Un procés de Co-disseny que culmina la detecció de lesions i necessitats i la seva priorització, i que encara les diferents formes de millora.Algunes de les sessions es porten a terme al local de l’Associació Oasiurbà, mentre que en altres casos, depenent de les característiques de la finca i la predisposició dels veïns i veïnes, les trobades es realitzen in-situ, generant una experiència més directa amb el lloc, que facilita la presa de decisions i les relacions entre espai existent, usos i hàbits.  


Es van mapejar les opinions de veïns i veïnes de les finques en base els seus interessos i necessitats mitjançant la tècnica del llapis al mig + Post-it. Els diferents colors corresponen a la preferència o priorització de diferents possibilitats d’intervenció o propostes inicials, on el verd representa “molt a favor”, el groc incorpora noves idees o propostes de modificació de la idea, i el rosa es correspon a la desaprovació de la proposta o possible acció.Amb el suport de / Con el apoyo de / With the support of