Co-Fabricació


La posada en obra dels prototips també implica les persones residents, en un procés de co-fabricació assistit per professionals i petites empreses del barri. La participació veïnal permet contribuir a la cohesió de la comunitat i a posar en pràctica l’autogestió i el suport mutu, i també és una oportunitat per formar a les persones residents, en el manteniment, la reutilització i l’apropiació de l’espai comunitari, tot fomentant uns hàbits d’ús més sostenibles social i ambientalment.Co-Fabricació dels prototips de coberta


Els veïns i veïnes col·laboren en la preparació dels elements d’ombreig i les plantes que formaran part de la pèrgola. Els processos de muntatge van acompanyats per l’equip de tècnics i industrials, que s’encarreguen d’assistir veïns i veïnes en les tasques que impliquen la seva col·laboració, de portar a terme tasques més complexes i, mentrestant, de fer formacions i pedagogia sobre el manteniment i possibles transformacions que admeten o requereixen els prototips.Co-Fabricació dels prototips d’Escales i Patis


Un cop modelades les noves peces de graonat, veïns i veïnes col·laboren en el procés de protecció i envernissat de les peces de fusta. Alhora, aprenen com fer un correcte manteniment i neteja d’aquest material.Co-Fabricació de prototips del Vestíbul


La superfície enrajolada que cobreix la base dels murs del vestíbul dificulta l’expulsió d’aigua en aquests punts o el seu assecat gràcies a la millora de la ventilació. Per això, l’obertura d’una franja inferior ventilada, serà clau per a evitar el despreniment dels revestiments del mur, amb el temps. Alhora, l’obertura de les franges superiors de les portes d’accés als diferents vestíbuls mitjançant xapes micro-perforades ajuda a mantenir les escales ventilades, millorant la qualitat de l’aire interior i les condicions de salubritat en el conjunt d’espais comuns interiors. 


Amb la col·laboració de:
MIÜGS Solucions Constructives, SL - Asociación de mujeres carpinteras - Metal BERMANN, SL - Jardineria ÒSCAR LLOVERA - Pinturas GATA, SCP - Serralleria TOT FERRO, SL - MUCHAFIBRA Associació - Reformes i rehabilitacions ISMAEL RECIO - PERSIANA BARCELONA, SCP - Suelos y tarimas PANDIRO, SL - RIBES CASALS, SA


Amb el suport de / Con el apoyo de / With the support of